عضویت در خبرنامه

Rewarding News یک خبرنامه است که اطلاعاتی در مورد کارهای بنیاد پاداش - عشق ، رابطه جنسی و اینترنت ارائه می دهد. برای دریافت کپی به صندوق ورودی خود در زیر ثبت نام کنید.

نسخه های زیر در حال حاضر در دسترس هستند:

شماره 15 ویژه روز ولنتاین 2022

شماره 14 پاییز 2021

نسخه ویژه مه 2021

شماره 12 زمستان 2021

شماره 11 پاییز 2020

شماره 10 تأیید سن و ویژه اجلاس جهانی (ژوئیه 2020)

شماره 9 بهار 2020

شماره 8 اخبار پاییز 2019

شماره 7 جشن نسخه 2018

شماره 6 بهار 2018

شماره 5 زمستان 2018

شماره 4 پاییز 2017

شماره 3 نسخه ویژه

شماره 2 تابستان 2017

شماره 1 پاداش اخبار

اگر شما یک داستان دارید، می خواهی ویژگی ما را ببین، لطفا یک یادداشت را به ما ببخشید info@rewardfoundation.org.