کاهش استرس ذهنکاهش استرس ذهن

افکار آن چیزی نیستند که ما هستیم. آنها قابل تغییر و پویا هستند. ما می توانیم آنها را کنترل کنیم. آنها مجبور نیستند ما را کنترل کنند. آنها غالباً به عادتهای تفکر تبدیل می شوند اما اگر هنگام آگاهی از آنها باعث آرامش و رضایت ما نشوند ، می توانیم آنها را تغییر دهیم. افکار از این نظر قدرتمند هستند که نوع مواد شیمیایی عصبی را که در مغز ما تولید می کنیم تغییر می دهند و می توانند با گذشت زمان با تکرار کافی ، بر ساختار آن تأثیر بگذارند. ذهن آگاهی یک روش عالی برای اجازه دادن به ما است که از این محرک های احساسی ناخودآگاه و چگونگی تأثیر آنها بر روحیه و احساسات ما آگاه می شویم. ما می توانیم کنترل را پس بگیریم.

دانشکده پزشکی هاروارد مطالعه نتایج زیر را نشان می دهد که در آن افراد به طور متوسط ​​تمرینات تمرکز ذهن 27 در روز انجام داده اند:

• اسکن های MRI نشان داد که ماده خاکستری (سلول های عصبی) در آمیگدال (اضطراب)

• افزایش ماده خاکستری در هیپوکامپ - حافظه و یادگیری

• مزایای روانشناختی تولید شده در طول روز را ادامه دهید

• کاهش استرس گزارش شده است

افکار آن چیزی نیستند که ما هستیم. آنها قابل تغییر و پویا هستند. ما می توانیم آنها را کنترل کنیم. آنها مجبور نیستند ما را کنترل کنند. آنها غالباً به عادتهای تفکر تبدیل می شوند اما اگر هنگام آگاهی از آنها باعث آرامش و رضایت ما نشوند ، می توانیم آنها را تغییر دهیم. افکار از این نظر قدرتمند هستند که نوع مواد شیمیایی عصبی را که در مغز ما تولید می کنیم تغییر می دهند و می توانند با گذشت زمان با تکرار کافی ، بر ساختار آن تأثیر بگذارند. ذهن آگاهی یک روش عالی برای اجازه دادن به ما است که از این محرک های احساسی ناخودآگاه و چگونگی تأثیر آنها بر روحیه و احساسات ما آگاه می شویم. ما می توانیم کنترل را پس بگیریم.

دانشکده پزشکی هاروارد مطالعه نتایج زیر را نشان می دهد که در آن افراد به طور متوسط ​​تمرینات تمرکز ذهن 27 در روز انجام داده اند:

• اسکن های MRI نشان داد که ماده خاکستری (سلول های عصبی) در آمیگدال (اضطراب)

• افزایش ماده خاکستری در هیپوکامپ - حافظه و یادگیری

• مزایای روانشناختی تولید شده در طول روز را ادامه دهید

• کاهش استرس گزارش شده است

ضبط های آرامش بخش ما را امتحان کنید

ما استفاده کنید تمرین آرامش عمیق آزاد برای کمک به استراحت و بازسازی مغز شما. با کاهش تولید نانوذرات استرس، شما اجازه می دهید که بدن شما بهبود یابد و ذهن شما از انرژی برای بینش های مفید و ایده های جدید استفاده کند.

این اولین بار فقط در عرض چند دقیقه 3 طول می کشد و شما را به یک ساحل آفتابی منتقل می کند. فورا خلق و خو را بهبود می بخشد

این دومین به شما کمک خواهد کرد تا تنش در عضلات خود را آزاد کنید. در مورد 22.37 دقیقه طول می کشد، اما می تواند مانند 5 احساس.

این سوم این است که بدون ذکر نشانه های جنبش فیزیکی، ذهن را تحسین کنید، بنابراین می توانید آن را در قطار انجام دهید یا زمانی که دیگران در اطراف شما هستند. 18.13 دقیقه طول می کشد.

این چهارمین مرحله 16.15 دقیقه طول می کشد و شما را در یک سفر جادویی در یک ابر می برد. بسیار آرامش بخش.

مدیتیشن نهایی ما فقط بیش از 8 دقیقه است و به شما کمک می کند تا چیزهایی را که می خواهید در زندگی خود به دست آورید تجسم کنید.

بهتر است اولین تمرین آرامش عمیق در صبح یا بعدازظهر بعد از ظهر باشد. حداقل یک ساعت پس از خوردن غذا یا قبل از غذا بگذارید تا پروسه هضم با آرامش شما مواجه نشود. معمولا بهتر است که این کار را روی صندلی نشسته با ستون فقراتتان درست کنید اما برخی از مردم ترجیح می دهند که آن را دراز بکشید. تنها خطر این است که شما ممکن است خواب بیافتد. شما می خواهید آگاهی داشته باشید تا بتوانید افکار استرسزای را آگاهانه آزاد کنید. این هیپنوتیزم نیست، شما در کنترل خود هستید.

در زیر تعدادی دیگر آورده شده است تمرکز حواس تفکر از بی بی سی.

عکس مدیسون لاور در Unsplash