تحقیقات بنیاد پاداش

منابع

بنیاد پاداش آخرین منابع را برای کمک به شما در هدایت آسیب های احتمالی مشاهده پورنوگرافی اینترنتی فراهم می کند. در این بخش موارد جالب زیادی پیدا خواهید کرد. ما شروع به توسعه مطالب خودمان و ارائه بررسی کتاب ها ، فیلم ها در مورد علم پورنو ، ضبط مدیتیشن ذهن آگاهی و بسیاری از تحقیقات جدید کرده ایم. ما همچنین در مورد چگونگی دسترسی به مقالات علمی اصلی مشاوره ارائه می دهیم. برخی از مقالات پشت دیوارپوش قرار دارند ، برخی از آنها دسترسی آزاد و رایگان دارند.

در حالی که انسان ها عمدتا توسط احساسات رانده می شوند، تکنولوژی وجود ندارد. این منطق خالص است و با الگوریتم هایی طراحی شده است که مخصوصا برای جذب و توجه ما طراحی شده اند. اینترنت به معنای مستقیم نفوذ است و تأثیر بالقوه بیشتری بر شکل دهی ارزش های فرهنگی نسبت به حتی خانواده دارد. درک اثرات آن برای سلامتی ما، به ویژه نسل های آینده ما، بسیار مهم است. برای پاسخ به این ایده، ما گوش به آنچه مردم می خواهند در مورد عشق، جنس، روابط و پورنوگرافی اینترنتی بدانند. از اواسط 2014، کار ما با جوانان و متخصصان در زمینه آموزش جنسی، سطح بالایی از نارضایتی در مورد کیفیت، ارتباط و اثربخشی منابع آموزشی موجود را به خود دیده است. TRF منابع را برای کمک به مقابله با این عدم تعادل توسعه می دهد.

نمایندگان بنیاد پاداش اکنون در بیش از سه ده رویداد عمومی در سراسر انگلیس سخنرانی کرده اند. ما همچنین مخاطبان حرفه ای در ایالات متحده آمریکا ، آلمان ، کرواسی و ترکیه را مخاطب قرار داده ایم.

ما با گروه های تمام ساله پسران و دختران در مدارس صحبت کرده ایم و همچنین با گروه های کوچک و به صورت فردی همکاری می کنیم. ما از رویکرد طراحی انسانی محور استفاده می کنیم تا در صورت امکان منابع مشترک را توسعه دهیم.

ما یک کارگاه آموزشی یک روزه برای متخصصین بهداشت و درمان داریم که ارزش 7 را به طور مداوم حرفه ای توسعه می دهند. در طول سال آینده، بنیاد پاداش، برنامه های درس برای استفاده در مدارس ابتدایی و متوسطه با آموزش معلمان برای استفاده از آنها تولید خواهد کرد.

در اینجا برخی از منابع فعلی ما وجود دارد ...

گزارش کنفرانس تأیید سن

چگونه برای دسترسی به تحقیقات

تحقیق توسط TRF

TRF توسعه منابع

تحقیق منتشر شده

کتابهای توصیه شده

توصیه فیلم

کنفرانس ها و رویدادها

پاسخهای مشاوره

منابع برای کارگاه آموزشی مجاز RCGP

درباره شما

آگهی

خط مشی حفظ حریم خصوصی

سیاست کوکی

سلب مسئولیت حقوقی

سلب مسئولیت پزشکی

بنیاد پاداش درمان را ارائه نمی دهد.

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل