پورنوگرافی بر سلامت تاثیر می گذارد

پورنوگرافی بر سلامت تاثیر می گذارد

متخصصان بهداشت و درمان در حال حاضر افزایش جدی در میزان اختلالات روانی و عصبی در جوانان را نشان می دهند. بزرگسالان بیشتر در معرض مشکلات سلامتی جنسی نیز هستند. آیا درست است که پورنوگرافی بر سلامت تاثیر می گذارد؟ تحقیقات نشان می دهد که تأثیر استفاده مجدد از پورنوگرافی اینترنتی بر سلامت روانی. این شرایط به ویژه برای مردان تاثیر می گذارد. الف 2015 نقد و بررسی توسط عشق و همکاران ایالت ها

"با توجه به اعتياد به اينترنت، پژوهش عصب شناختي حمايت از اين فرضيه است که فرآيندهاي عصبي اساسي شبیه اعتیاد به مواد است."

خبر خوب این است که بازیابی امکان پذیر است. این کمک می کند اگر شما درک می کنید که چگونه مغز تغییر می کند به عنوان چیز های مختلف در زندگی خود را تجربه کنید.

در این بخش بنیاد پاداش راه های بسیاری را معرفی می کند که سلامت ما را تحت تأثیر استفاده از اینترنت قرار می دهد. ما بر روی پورنوگرافی اینترنتی تمرکز می کنیم.

مصرف پورنوگرافی اینترنتی می تواند مغز را تغییر دهد و بدن انسان را تغییر دهد. این امر می تواند مردم را به ایجاد رفتارهای مشکوک جنسی از جمله اعتیاد تبدیل کند. به سادگی، پورنوگرافی بر سلامت تاثیر می گذارد. ما این مسائل را در صفحات زیر باز می کنیم.

ما همچنین مجموعه ای از منابع را برای پشتیبانی از درک شما از این مسائل فراهم می کنیم.

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل