پورنوگرافی بر سلامت تاثیر می گذارد

پورنوگرافی بر سلامت تاثیر می گذارد

متخصصان بهداشت از افزایش جدی نرخ اختلالات روانپزشکی و عصبی در کودکان امروزی خبر می دهند. بزرگسالان بیشتری نیز با مشکلات بهداشت جنسی روبرو هستند. آیا درست است که پورنوگرافی بر سلامتی تأثیر می گذارد؟ تحقیقات به تأثیر استفاده اجباری از پورنوگرافی اینترنتی در سلامت روان اشاره دارد. این شرایط به ویژه مردان را تحت تأثیر قرار می دهد. آ 2015 نقد و بررسی توسط عشق و همکاران ایالت ها

"با توجه به اعتياد به اينترنت، پژوهش عصب شناختي حمايت از اين فرضيه است که فرآيندهاي عصبي اساسي شبیه اعتیاد به مواد است."

خبر خوب این است که بازیابی امکان پذیر است. این کمک می کند اگر شما درک می کنید که چگونه مغز تغییر می کند به عنوان چیز های مختلف در زندگی خود را تجربه کنید.

در این بخش بنیاد پاداش راه های بسیاری را معرفی می کند که سلامت ما را تحت تأثیر استفاده از اینترنت قرار می دهد. ما بر روی پورنوگرافی اینترنتی تمرکز می کنیم.

مصرف پورنوگرافی اینترنتی می تواند مغز را تغییر دهد و بدن انسان را تغییر دهد. این امر می تواند مردم را به ایجاد رفتارهای مشکوک جنسی از جمله اعتیاد تبدیل کند. به سادگی، پورنوگرافی بر سلامت تاثیر می گذارد. ما این مسائل را در صفحات زیر باز می کنیم.

ما همچنین مجموعه ای از منابع را برای پشتیبانی از درک شما از این مسائل فراهم می کنیم.

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل