سلب مسئولیت حقوقی

بدون مشاوره

این صفحه سلب مسئولیت بنیاد پاداش است. این وبسایت حاوی اطلاعات کلی درباره مسائل حقوقی است. این اطلاعات مشاوره نیست و نباید چنین رفتار کرد.

محدودیت ضمانت نامه

اطلاعات حقوقی در این وبسایت ارائه شده "همانطور که است" بدون هیچ گونه بازپرداخت یا ضمانتنامه، بیان یا ضمنی است. بنیاد پاداش هیچگونه نمایندگی یا ضمانتنامه در ارتباط با اطلاعات حقوقی در این وبسایت ندارد.

بنیاد پاداش، بدون توجه به عمومیت پاراگراف فوق، به این نکته تاکید نمی کند:

• اطلاعات حقوقی در این وبسایت دائما در دسترس خواهد بود یا در دسترس است؛ یا
• اطلاعات قانونی در این وب سایت کامل، درست، دقیق، به روز و یا غیر غلط است.

استفاده از خدمات و وب سایت

شما صریحاً تصدیق و موافقت می کنید که:

استفاده شما از خدمات و وب سایت (ها) تنها در معرض خطر شماست. بنیاد پاداش تمام تلاش خود را به کار بسته است تا محتوای موجود در وب سایت (های) موجود و از طریق سرویس ها در زمان انتشار دقیق و به روز و صحیح باشد. با این حال ، وب سایت (ها) و خدمات بر اساس "همانطور که هست" و "در دسترس" ارائه می شوند. ما صحت ، به موقع بودن ، کامل بودن یا تناسب اندام را برای استفاده از محتوای ارائه شده در وب سایت (ها) یا از طریق سرویس ها تضمین نمی کنیم یا اینکه استفاده از وب سایت (ها) بدون وقفه ، بدون ویروس یا بدون خطا خواهد بود. هیچگونه مسئولیتی از طرف یا از طرف بنیاد پاداش در قبال هرگونه خطا ، حذف یا اطلاعات نادرست در وب سایت (های) یا در دسترس از طریق سرویس ها پذیرفته نمی شود.

هرگونه ماده ای که از طریق استفاده از سرویس ها بارگیری و یا در غیر این صورت بدست آمده باشد ، با صلاحدید و خطر خود شما انجام می شود و مسئولیت هرگونه صدمه به سیستم رایانه ای یا از بین رفتن داده های ناشی از بارگیری این مطالب ، تنها بر عهده شما خواهد بود.

هیچگونه مشاوره یا اطلاعات اعم از شفاهی یا کتبی که توسط شما از بنیاد پاداش اخذ شده است ، موجب ایجاد ضمانت یا تعهدی دیگر نمی شود که به صراحت در این شرایط و ضوابط ذکر نشده است.

مسئولیت کل بنیاد پاداش در قبال شما در زمینه قرارداد ، تخریب ، (از جمله سهل انگاری) در رابطه با این شرایط و ضوابط ، استفاده از وب سایت (ها) و / یا هرگونه خدمات به حداکثر (الف) 150.00 پوند و () ب) قیمتی که در طی هر سه ماه قبل از واقعه منجر به ادعا ، به اساس اعتبار پرداخت شده توسط شما به بنیاد پاداش پرداخت شده است.

شما صراحتا تصدیق و موافقت می کنید که بنیاد پاداش هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارات غیرمستقیم ، حادثه ای ، ویژه ، متعاقب یا مثال زدنی و همچنین از دست دادن مستقیم یا غیرمستقیم سود ، درآمد ، تجارت ، پس انداز پیش بینی شده ، سرقفلی یا فرصت را ندارد.

هیچ چیز در این شرایط و ضوابط تأثیری در حقوق قانونی هر مصرف کننده نخواهد داشت یا مسئولیت تقلب یا مرگ یا جراحات شخصی ناشی از سهل انگاری بنیاد پاداش را از بین می برد یا محدود می کند.

کمک های حرفه ای

محتوای موجود در وب سایت (های) و در دسترس از طریق سرویس ها فقط برای اطلاعات عمومی است و در نظر گرفته نشده است و همچنین به منزله مشاوره یا خدمات حقوقی یا حرفه ای یا توصیه برای خرید هر محصول یا خدمتی نیست که بر اساس آن باید تصمیم خاص گرفته شود اطلاعات ، محتوای وب سایت (ها) و سرویس ها شرایط خاص شما را برطرف نمی کنند و بنابراین شما نباید به محتوای وب سایت (ها) و خدمات به عنوان جایگزینی برای مشاوره حرفه ای مناسب اعتماد کنید.

بنیاد پاداش مسئولیتی در قبال نحوه استفاده ، تفسیر یا اعتماد به محتوای موجود در وب سایت (های) یا موجود از طریق سرویس ها ندارد. ما هیچ مسئولیتی در قبال نتایج هر اقدامی که براساس اطلاعات ارائه شده در وب سایت (های) یا در دسترس از طریق سرویس ها انجام شود ، نمی پذیریم.

شما نباید بر روی اطلاعات این وب سایت به عنوان جایگزینی برای مشاوره حقوقی از وکیل، مدافع، دادیار، وکالت یا سایر ارائه دهنده خدمات قانونی حرفه ای تکیه کنید.

اگر سؤاالت خاصی در مورد هر موضوع قانونی دارید، باید با وکیل، مدافع، دادیار، وکیل یا سایر ارائه دهنده خدمات قانونی حرفه ای مشورت کنید.

هرگز نباید درخواست مشاوره حقوقی را نادیده بگیرید، مشاوره حقوقی را نادیده بگیرید، یا اقدامات قانونی را به دلیل اطلاعات موجود در این وبسایت آغاز کنید یا متوقف کنید.

بدهی

هیچ چیز در این سلب حق قانونی هر گونه مسئولیت ما را به هیچ وجه تحت مجوز قانونی مجاز نخواهد بود و یا هیچ یک از مسئولیت های ما را که ممکن است تحت قانون قابل قبول محروم شود، محروم نکنیم.

رویدادهای خارج از کنترل ما.

این بند توضیح می دهد که ما مسئول حوادث خارج از کنترل خود نیستیم.

بنیاد پاداش هیچ گونه مسئولیتی در قبال عدم انجام یا تأخیر در اجرای هر یک از تعهدات ما تحت این شرایط و ضوابط یا هر قرارداد مرتبط بین ما که ناشی از وقایع خارج از کنترل منطقی ما باشد ، نخواهد داشت ("فورس ماژور") )

یک رویداد Majeure Force شامل هرگونه اقدام ، واقعه ، عدم وقوع ، حذف یا تصادف فراتر از کنترل معقول ما است و به طور خاص (بدون محدودیت) موارد زیر را شامل می شود:

  • اعتصاب ، قفل و سایر اقدامات صنعتی.
  • اغتشاش مدنی ، شورش ، حمله ، حمله تروریستی یا تهدید به حمله تروریستی ، جنگ (اعلان یا عدم اعلام) یا تهدید یا آمادگی برای جنگ.
  • آتش سوزی ، انفجار ، طوفان ، سیل ، زلزله ، فرونشست ، اپیدمی یا سایر بلایای طبیعی.
  • عدم امکان استفاده از راه آهن ، حمل و نقل ، هواپیما ، حمل و نقل موتوری یا سایر وسایل حمل و نقل عمومی یا خصوصی.
  • عدم امکان استفاده از شبکه های مخابراتی دولتی یا خصوصی.