یادگیری

بنیاد پاداش Thew

درک چگونگی یادگیری و حذف عادات کلیدی برای درک این موضوع است که چگونه و چرا پورنوگرافی اینترنتی می تواند به مشکلی برای سلامت روان و جسم تبدیل شود. در این بخش، بنیاد پاداش به یادگیری از چندین زاویه مختلف می پردازد.

پژوهش نشان می دهد که استفاده منظم از پورنوگرافی به صورت "علت" مرتبط با جوانانی است که دارای نرخ بالاتر هستند تخفیف تاخیر. این بدان معناست که کاربران پورنوگرافی کمتر می توانند رضایت فوری را برای یک پاداش ارزشمندتر بعداً مانند موفقیت در امتحان به تاخیر بیندازند. 

یک کاغذ به نام قرار گرفتن پسران نوجوانان در معرض پورنوگرافی اینترنتی: روابط با زمان بلوغ، جستجوی احساسات و پیشرفت تحصیلی به این نتیجه رسید که «پسران با مرحله بلوغ پیشرفته و پسران با احساسات بالا که به دنبال پورنوگرافی اینترنتی پرکاربردتر هستند. علاوه بر این، افزایش استفاده از پورنوگرافی اینترنتی باعث کاهش عملکرد تحصیلی پسران 6 ماه بعد شد.

کالج‌ها و دانشگاه‌ها در سراسر بریتانیا و جاهای دیگر نرخ بالای ترک تحصیل را گزارش می‌کنند.

بنیاد پاداش قدرت ارادهرشته های دیگر این کاهش چیست؟ رویا Baumeister روانشناس در کتاب خود نیروی اراده می گوید که اکثر مشکلات عمده، شخصی و اجتماعی، بر عدم کنترل خود متمرکز هستند. در مقاله‌ای که به یکی از پراستنادترین مقالات در ادبیات علوم اجتماعی تبدیل شد، باومایستر کشف کرد که نیروی اراده در واقع مانند یک عضله عمل می‌کند: می‌توان آن را با تمرین تقویت کرد و با استفاده بیش از حد آن را خسته کرد.

نیروی اراده توسط گلوکز تقویت می شود و می توان آن را به سادگی با پر کردن ذخایر سوخت مغز تقویت کرد. به همین دلیل است که خوردن غذای سالم و خواب خوب 8 ساعت در شب - و به ویژه عدم انجام هر یک از اینها - تأثیرات شگرفی بر خودکنترلی دارد (و به همین دلیل است که رژیم‌های غذایی برای مقاومت در برابر وسوسه سختی دارند).

پروفسور فیلیپ زیمبورو، استاد دانشگاه، توضیح می دهد "اعتیاد تحریک آمیز" و کاهش دستاوردهای علمی در این گفتگو، گم شدن بچه ها

در این بخش بنیاد پاداش به یادگیری از چند زاویه مختلف نگاه می کند.

حافظه و یادگیری

تهویه ی جنسی

پورنوگرافی اینترنتی و تاریخ تولد زودرس

بی نظیر

اعتیاد به اینترنت

ما همچنین مجموعه ای از منابع را برای پشتیبانی از درک شما از این مسائل فراهم می کنیم.

بنیاد پاداش درمان را ارائه نمی دهد.