ترک انجمن

پیگ

هزاران پسر در سراسر جهان از ترک پورنو بهره مند شده اند. مانند همه رفتارهای خارج از کنترل ، شرم از این که نمی توانیم رفتار خود را کنترل کنیم اغلب سخت ترین قسمت است. اما لطفا بدانید ، شما شکسته نیستید. تو می تونی تغییر کنی.
بنیاد پاداش علائم راهنمایی را به ابزارهایی برای کمک به شما در توقف ارائه می دهد.

ترک پورنو سفر متفاوتی برای همه است. هر مغزی متفاوت است ، بنابراین روند ترک بسیار فردی است. برخی از آنها دشوار می دانند ، در حالی که دیگران می توانند با حداقل دردسر تصمیم بگیرند که متوقف شوند.

سه مرحله اصلی وجود دارد ...

  • ابتدا باید مشکل فعلی یا بالقوه را تشخیص دهید.
  • دوم ، شما باید راهی برای متوقف کردن پیدا کنید. این به معنای خلاص شدن از شر همه پورنوهای شما و از بین بردن پیوندهای تهیه کننده آن است.
  • سوم ، کمک به یافتن فعالیت های جایگزین برای تقویت ذهن ، بدن و زندگی اجتماعی شما برای جایگزینی زمان و تلاش صرف پورنو.

ترک پورنو سفر متفاوتی برای همه است. هر مغزی متفاوت است ، بنابراین روند ترک بسیار فردی است. برخی از آنها دشوار می دانند ، در حالی که دیگران می توانند با حداقل دردسر تصمیم بگیرند که متوقف شوند.

در این بخش ، بنیاد پاداش برخی از ابزارها و رویکردها را برای شما یا کسی که از او مراقبت می کنید ، برای یافتن قدرت و عزم راسخ برای فرار از چنگ استفاده ناگهانی استفاده از پورنو در اینترنت معرفی می کند. ما سفر کامل ترک پورنو را از ابتدا تا انتها پوشش می دهیم. موفق باشید در ساختن آینده ای بدون پورنو و ایجاد یک زندگی عاشقانه راضی کننده با یک شریک واقعی در عوض.

نحوه تشخیص یک مشکل با پورنو

تست عملکرد جنسی برای مردان

وقتی اعتیاد به مواد مخدر آغاز می شود؟

کمک به اعتیاد به اینترنت در اینترنت

رفتن به پاریس رایگان

مدل بهبود سه گانه بنیاد پاداش.

برنامه پیشگیری از سه بخش بورد بورد

بنیاد پاداش درمان را ارائه نمی دهد.

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل