روابط

بنیاد پاداش"عشق چیست؟" یکی از بیشترین واژه ها در موتورهای جستجو است. " نتیجه گیری از مطالعه Grant ، یک تحقیق 75 ساله تحقیقاتی در دانشگاه هاروارد ، این بود که "خوشبختی عشق است". مطالعه گرانت نشان داد که روابط گرم بهترین پایه برای سلامتی ، ثروت و زندگی طولانی است. در مقابل ، اعتیاد ، افسردگی و روان رنجوری بزرگترین مانع در این حالت مطلوب است. شناختن خطرات مربوط به استفاده از پورنو در اینترنت در صورتی مهم است که بخواهیم از افتادن در اعتیاد جلوگیری کنیم و به جای آن رابطه عاشقانه رضایت بخشی پیدا کنیم.

در این بخش، بنیاد پاداش، روشهای مختلفی را که افراد در سراسر زندگی خود درگیر هستند، بررسی می کند. چه کاری روابط را انجام می دهد؟ چگونه می توانید در عشق بمانید و در عشق باقی بمانید؟ مشكلاتي كه ممكن است شما را در معرض خطر قرار دهند چه هستند؟

ما روی علم روابط موفق تمرکز داریم. در بعضی موارد شما باید به زیست شناسی اساسی و علوم مغز نگاه کنید تا همه چیز منطقی باشد. جلوه Coolidge به ویژه قدرتمند است.

عشق، جنسیت و اینترنت

عشق چیست؟

عشق به عنوان پیوند دادن

جفت شدن زوج ها

عشق به عنوان میل جنسی

اثر کوليج

کاهش میل جنسی

رابطه جنسی و پورنو

ما همچنین مجموعه ای از منابع را برای پشتیبانی از درک شما از این مسائل فراهم می کنیم.

بنیاد پاداش درمان را ارائه نمی دهد.

عکس توسط Lilartsy از طریق Unsplash.com