تایید سن پورنوگرافی فرانسه

دانمارک

دانمارک اولین کشور اروپایی بود که ایجاد ، توزیع و مصرف پورنوگرافی سخت را قانونی کرد. به طور شگفت انگیزی ، تلاش های قابل توجهی از طرف مبارزان جامعه مدنی لازم است تا مسائل مربوط به حمایت از کودکان در زمینه پورنوگرافی جدی گرفته شود.

در دسامبر 2020 ، یک نماینده دانمارکی پیش نویس سیاستی را برای اطمینان از حفاظت دیجیتالی بهتر از کودکان پیشنهاد کرد. این پوشش شامل پورنوگرافی آنلاین بود ، اما این پیشنهاد با رای کافی روبرو نشد.

فعالان سازمان غیردولتی MediaHealth که تلاش نکرده اند ، هم اکنون با محققان دانشگاه آلبرگ همکاری کرده اند تا تأثیر استفاده از پورنوگرافی توسط جوانان دانمارکی را تعیین کنند. مشکل زباله آماری تحقیقات به زودی منتشر می شود. به عنوان مثال ، 17 درصد از زنان جوان در هنگام رابطه جنسی دچار خفگی شده اند. این مطالعه همچنین نشان داد که 25 درصد از پسران احساس می کنند به پورنوگرافی اعتیاد دارند.

ابزارهای جدید برای محافظت از کودکان

در ابتدای سپتامبر 2021 ، رهبران دولت ، حزب سوسیال دموکرات ، نماینده ای را به نام بیرجیت ویند تعیین کردند تا در محافظت از کودکان و جوانان در برابر آسیب های پورنوگرافی آنلاین پیش قدم شود. ابزارهای بالقوه مورد بررسی شامل تأیید سن و اقدامات اطمینان سن است.

در 15 سپتامبر 2021 ، یک جلسه رسمی و عمومی در پارلمان دانمارک برای اطلاع و روشنگری اعضای پارلمان برگزار شد. این مقاله بر تأثیرات پورنوگرافی آنلاین بر کودکان و نوجوانان متمرکز شده است. چهار کارشناس از پنج یا شش حزب به نمایندگان مجلس ارائه کردند. آنها بر ضرورت سیاستگذاری و مقررات تأکید کردند. همه نمایندگان حاضر در مجلس کاملاً اذعان کردند که این مشکلی است که باید حل شود. آنها "قول" دادند که فرایند حفاظت بهتر از کودکان را آغاز خواهند کرد.

این فرایند در حال حاضر پتانسیل آغاز توسعه تأیید سن در دانمارک را دارد. اقدامات و سیاست های دیگر کشورها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

توجه مردم دانمارک به این موضوع شروع شده است. تلاشهای اخیر مبارزان با پوشش مطبوعاتی و رسانه ای بسیار خوبی روبرو شده است.

موانع احتمالی برای پیشرفت بیشتر شامل نگرانی در مورد مسائل مربوط به حریم خصوصی و عدم اعتقاد عمومی به امکان تنظیم اینترنت و صنایع فناوری است. سنت لیبرالیسم دانمارکی و گستردگی جنسی نیز موانعی خواهد بود.

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل