ترک پورنو

چگونه برای خروج از پورنو؟

هزاران نفر از بچه ها در سراسر جهان از ترک پورنو بهره مند شده اند. اما چطور می شود انجامش داد؟

سه مرحله کلیدی وجود دارد ...

  • اول، شما باید تشخیص دهید که یک مشکل فعلی یا بالقوه وجود دارد
  • دوم، شما باید راهی برای متوقف کردن پیدا کنید. این به معنی خلاص شدن از تمام پورنو شما و شکستن لینک هایی است که آن را عرضه می کند
  • سوم اینکه شما نیاز به یافتن فعالیت های جایگزین برای تقویت ذهن، بدن و زندگی اجتماعی خود دارید

ترک پورنو سفر متفاوت برای همه است. هر مغز منحصر به فرد است، بنابراین فرایند ترک بسیار شخصی است. بعضی از آن ها سخت است، در حالی که دیگران می توانند تصمیم بگیرند که این کار را بدون هیچ مشکلی انجام دهند.

در این بخش، بنیاد پاداش، برخی از ابزارها و رویکردهایی را برای شما و یا کسی که برای شما مهم است، به شما می دهد تا قدرت و عزم خود را برای از بین بردن استفاده از پورنوگرافی اینترنتی اجتناب کنید. ما از آغاز تا پایان تمام سفر پورنو ترک را پوشش می دهیم. موفق باشید در ساختن آینده ای پورنو و پیدا کردن یک زندگی دوست داشتنی رضایت بخش با یک شریک واقعی به جای.

نحوه تشخیص یک مشکل با پورنو

تست عملکرد جنسی برای مردان

وقتی اعتیاد به مواد مخدر آغاز می شود؟

کمک به اعتیاد به اینترنت در اینترنت

رفتن به پاریس رایگان

مدل بهبود سه گانه بنیاد پاداش.

برنامه پیشگیری از سه بخش بورد بورد

بنیاد پاداش درمان را ارائه نمی دهد.

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل