سلامتی

بهداشت

متخصصان مراقبت های بهداشتی امروز تعداد زیادی از اختلالات روانپزشکی و عصبی را در جوانان گزارش می کنند. تحقیقات بیشتر و بیشتر به تاثیر تعامل اجباری با اینترنت بر سلامت روان اشاره می کند. این شامل نه تنها بازی آنلاین و قمار، بلکه پورنوگرافی اینترنتی نیز بود. در مورد کارگاه های آموزشی بنیاد پاداش برای متخصصان مراقبت از سلامت بیشتر بدانید.

شرایط بهداشتی مبتنی بر پورنوگرافی به ویژه در مردان تاثیر می گذارد. اخیرا منتشر شده است مرور توسط عشق و همکاران ایالت ها

"با توجه به اعتياد به اينترنت، پژوهش عصب شناختي حمايت از اين فرضيه است که فرآيندهاي عصبي اساسي شبیه اعتیاد به مواد است."

خبر خوب این است که با درک بهتر این که چگونه مغز در رابطه با تجربه تغییر می کند، بسیاری از مردم می توانند بهبود یابند.

در "سلامت" بنیاد پاداش راه های بسیاری را معرفی می کند که سلامت ما را می توان با استفاده از اینترنت و به ویژه پورنوگرافی اینترنتی تحت تاثیر قرار داد. مصرف پورنوگرافی اینترنتی می تواند مغز را تغییر دهد، بدن انسان را تغییر دهد و مردم را به سمت رفتارهای جنسی مشکوک از جمله اعتیاد گسترش دهد. به سادگی، پورنوگرافی بر سلامت تاثیر می گذارد.

ما همچنین طیف وسیعی از منابع را برای پشتیبانی از درک شما از مسائل بهداشتی ارائه می کنیم.

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل