خدمات پژوهشی بنیاد

خدمات تحقیقاتی

بنیاد پاداش قادر به ارائه خدمات تحقیق حرفه ای به مشتریان در طیف وسیعی از زمینه های تخصصی است. تیم ما به شدت متخصص در زمینه کاهش آسیب های اینترنتی در اینترنت است. ما می توانیم خدمات را در ...

  • توسعه سیاست ملی
  • استراتژی های آموزشی
  • کمپین آگاهی عمومی

ما مجموعه ای گسترده از مواد تحقیقاتی در مورد ...

  • پورنوگرافی در سرتاسر جهان استفاده می شود
  • نوجوانان و پورنوگرافی
  • علوم اعصاب مصرف pornograhy
  • بازیابی وابستگی به پورنوگرافی

ما عضو شرکت یا فردی هستیم:

  • سازمان ملی مراقبت از سوء استفاده کنندگان (NOTA)
  • انجمن برای پیشگیری از سلامت جنسی (SASH)
  • انجمن بین المللی مطالعات اعتیاد رفتاری (ISSBA)

لطفا تماس با ما اگر می خواهید بحث کنید که چگونه ممکن است به شما کمک کنیم.

بنیاد پاداش درمان را ارائه نمی دهد.

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل