سرنشینان پاداش فلیکر

آگهی

این صفحه دسترسی به فلیم بنیاد پاداش را فراهم می کند که ما آن را انجام می دهیم. این نسخه در ماه ژوئیه 2017 منتشر شد.

در بنیاد پاداش ما اطلاعات علمی و مستقل قابل درک و فهم برای همه در مورد عشق ، رابطه جنسی و اینترنت در اختیار شما قرار می دهیم. لطفاً از جزوه ما استفاده کرده و به اشتراک بگذارید ، اما ما را به عنوان منبع آن تأیید کنید. ما از مجوز Creative Commons CC-BY-ND استفاده می کنیم.

cc-by-th

 

این مجوز اجازه توزیع مجدد ، تجاری و غیر تجاری را می دهد ، به شرطی که بدون تغییر و به طور کلی با اعتبار به بنیاد پاداش منتقل شود. برای مشاهده سند مجوز ، لطفا کلیک کنید اینجا کلیک نمایید. برای مشاهده کد قانونی، لطفا کلیک کنید اینجا کلیک نمایید.

Flyer را دانلود کنید

برای دانلود روی این لینک کلیک کنید تبلیغات بنیاد پاداش

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل